โลโก้เว็บไซต์ ยุทธนา  ปัญญาวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : ยุทธนา ปัญญาวงค์

โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gatewa
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยว ตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) เพื่อให้บริการผู้ใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติและ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่อง... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคนิค-รับสมัครครู
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 20 เมษายน 2561  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคล
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ จ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้  1.ลูกจ้างกระทรวงฯ                           45 อัตรา 2.ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)               71 อัตรา 3.ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)                     3 อัตรา >> อ่านต่อ


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิญอบรมหลายหลักสูตร
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอบรมหลายหลักสูตรระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 - กรกฏาคม 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและระยะเวลาโดนการดาวน์โหลกเอกสารด้านล่าง >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


ประชุมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ
อังคาร 10 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ด้วย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม ในพื้นที่ เชียงราย ซึ้งมีผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตรวิชา และผู้แทนแต่ละสาขา เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาเชียงราย         >> อ่านต่อ


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (บริหารธุรกิจฯ)
จันทร์ 2 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว -------------------------------------------------------------------------------------------            ด้วยมหาวิท... >> อ่านต่อ


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (วิศวกรรมศาสตร์)
จันทร์ 2 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว -------------------------------------------------------------------------------------------            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


ส.ป.ก เปิดอบรมเกษตรกร
พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่  รุ่นที่ 15 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่ดินทำกิน สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ประสงค์จะเปลี่ยนมาทำอาชีพเกษตรกรรม สมัครได้ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบใบอนุญาตช่างรังวัด
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบขอใบอนุญาต ช่างรังวัดเอกชน  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม   >> อ่านต่อ


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิญอบรมหลายหลักสูตร
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอบรมหลายหลักสูตรระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 - กรกฏาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 122


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา