โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-03-26

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบใบอนุญาตช่างรังวัด
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบขอใบอนุญาต ช่างรังวัดเอกชน  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม   >> อ่านต่อ


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิญอบรมหลายหลักสูตร
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอบรมหลายหลักสูตรระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 - กรกฏาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


เชิญประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 10
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10 และจักการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชการ สังคม สังคม ชุมชน จึงขอเชิญ อาขารย์ นักวิจัย นักศึกษาเข้าร่วม   ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง ตรัง  >>>รายละเอียดเ... >> อ่านต่อ


รับสมัครทุนวิจัย สกว
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    ประการรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับขอเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 19 เมษายน 2561 http://academic.trf.or.th >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


รับสมัครงาน ม.ช
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ป.โท) ระหว่างวันที่ 9 - 30 มีนาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือบูรณาการร่วมโรงเรียนเพียงหลวง
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ขอความร่วมมือสถานศึกษาบูรณาการร่วมโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญืงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรม หรือการบูรณาการสอน เช่น การจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน การจัดกิจกรรม วันเด็ก ปีใหม่ การออกค่ายอาสา ฯลฯ  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา