โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-04-02

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (บริหารธุรกิจฯ)
จันทร์ 2 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว -------------------------------------------------------------------------------------------            ด้วยมหาวิท... >> อ่านต่อ


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (วิศวกรรมศาสตร์)
จันทร์ 2 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว -------------------------------------------------------------------------------------------            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการดำเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จันทร์ 2 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมร่วมกับหัวหน้าหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการดำเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย รวมใจแต่งการชุดพื้นเมือง โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือผ้าไทยในองค์กร
จันทร์ 2 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย อาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนนา เชียงาย รวมใจแต่งการชุดพื้นเมืองในเดือนเมษายน 2561 ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือผ้าไทยในองค์กร เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา