โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-03-29

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน SCSD : HACKATION 2018
พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         อาจาย์จิรพัฒน์พงษ์   เสนาบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และอาจาย์อมรรัตน์   ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจะคณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการแข่งขัน SCSD : HACKATION 2018 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคูณทหารลาดกระบัง โดยคว้ารางวัล ชนะเลิศในการแข่งขัน งาน SCSD hackathon  smart city and startup โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการระดมพลังสมองในรูปแบบใหม่ที่ใช่ความสามารถของทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในกานำนวั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษา วศ.บ.ฟฟ.4.4 เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน ในระหว่าวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยเข้าอบรมในหลักสูตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี 1 วัน ภาคปฎิบัติ 2 วันและมีการทดสอบความรู้ที่ได้เข้ารับการอบรม หากผ่านการทดสอบแล้วนักศึกษาสามารถนำวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมแล... >> อ่านต่อ


ส.ป.ก เปิดอบรมเกษตรกร
พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่  รุ่นที่ 15 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่ดินทำกิน สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ประสงค์จะเปลี่ยนมาทำอาชีพเกษตรกรรม สมัครได้ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ครั้งที่4/2561
พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (29 มีนาคม 2561) เวลา 8.30น.  อาจารย์ปรีชา พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา