โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-04-10

ประชุมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ
อังคาร 10 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ด้วย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม ในพื้นที่ เชียงราย ซึ้งมีผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตรวิชา และผู้แทนแต่ละสาขา เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาเชียงราย         >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการประชุมโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและวิจัยอุสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
อังคาร 10 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและวิจัยอุสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตรวิชาและผู้แทนแต่ละสาขาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ภาพกิจกรรมเพิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา