โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-04-17

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอพานและนายอำเภอพาน ประจำปี 2561
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (17 เมษายน 2561) เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พระครูพิพิธพัฒนโกวิท เจ้าคณะอำเภอพาน ณ วัดทุ่งพร้าว และ นางภัทราวดี ปัญญา นายอำเภอพาน  ณ บ้านพักนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยกล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อเป็นการรักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานที่มีมาแต่ด... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gatewa
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยว ตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) เพื่อให้บริการผู้ใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติและ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่อง... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคนิค-รับสมัครครู
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 20 เมษายน 2561  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคล
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ จ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้  1.ลูกจ้างกระทรวงฯ                           45 อัตรา 2.ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)               71 อัตรา 3.ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)                     3 อัตรา >> อ่านต่อ


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิญอบรมหลายหลักสูตร
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอบรมหลายหลักสูตรระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 - กรกฏาคม 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและระยะเวลาโดนการดาวน์โหลกเอกสารด้านล่าง >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา