โลโก้เว็บไซต์ ยุทธนา  ปัญญาวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : ยุทธนา ปัญญาวงค์

เชียงรายเปิดจองเสื้อ “ เชียงรายเกมส์ ” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
พุธ 20 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ “ ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 >> อ่านต่อ


ประการตารางปรับพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 19 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 – 23  มิถุนายน 2561 1. วิชาทั่วไป  >>> ตารางเรียน (รอประกาศอีกครั้ง) >>> รายชื่อ Sec.(รอประกาศอีกครั้ง) >>> ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ >> อ่านต่อ


ประการตารางปรับพื้นวิศวกรรมศาสตร์
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 19 – 21  มิถุนายน 2561 1. วิชาทั่วไป 19 – 21  มิถุนายน 2561 >>> ตารางเรียน  >>> รายชื่อ Sec. >> อ่านต่อ


แจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม นึกศึกษาใหม่
พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมจริยธรรม  ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้   กิจกรรม สถานที่ วันที่และเวลา 1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ  18 มิ.ย. 08.00 - 12.00 2.อบรมจริยธรรม คณะบริหาร >> อ่านต่อ


การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
พุธ 13 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ จุดที่ 1  รับเอกสาร ณ จุดแจกเอกสาร (หน้าห้องประชาสัมพันธ์) เอกสารที่จะได้รับ  แบบฟอร์มตรวจเอกสารและหลักฐานการรายงานตัว         &nbs... >> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ(รอบที่5) ประจำปี 2561
เสาร์ 2 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                วันนี้ (2 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 รอบพิเศษ(รอบที่5)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีนักเรียนและนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้ารับการสัมภาษณ์    >> อ่านต่อ


พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               วันนี้ (21 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบ... >> อ่านต่อ


กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ 61
พุธ 16 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 – 5 **** ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกรอบ กรอกข้อมูลในระบบ https://regis.rmutl.ac.th **** กำหนดการ >> อ่านต่อ


เปิดขายเครื่องแบบนักศึกษา
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ร้านค้าสหการ มทร.ล้านนา เชียงราย            เปิดจำหน่าย เครื่องหมาย ชุดนักศึกษา ชุดพละ เสื้อฝึกงาน  และอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้ง ถ่ายรูป นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11- 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยแยกเป็นคณะ ดังนี้ - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่  11 - 14 มิถุนายน 2561   - คณะวิศวกรรมศาสตร์         ... >> อ่านต่อ


รับสมทบทุนบริจาคบ้านประชารัฐ
จันทร์ 23 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน ให้มีบ้านพักถาวร โดยอาศัยพลังของทุกภาคส่วน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โดยผ่านบัญชี ชื่อบัญชี โครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน จังหวัดเชียงราย ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขบัญชี 982-4-57937-0  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 122


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา