โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-05-10

งานพัสดุจัดการประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.00 น. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดการประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอภาพลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพาทำให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่ายมากขึ้น และเพื่อนำผลงานการออกแบบสัญลักษณ์ Mascot เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ การจัดงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในวาระต่าง ๆ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มิถุน... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สถานฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียครบรอบ 60 ปี ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 17-25 ปี             หัวข้อเรียงความคือ Why I want to have my adventure in Malaysia ทั้งนี้เรียความจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน 300 คำ ผู้ชะนเลิศจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับอุมศึกษาและบัณฑิตศึกษา
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับอุมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html   >> อ่านต่อ


เปิดขายเครื่องแบบนักศึกษา
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ร้านค้าสหการ มทร.ล้านนา เชียงราย            เปิดจำหน่าย เครื่องหมาย ชุดนักศึกษา ชุดพละ เสื้อฝึกงาน  และอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้ง ถ่ายรูป นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11- 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยแยกเป็นคณะ ดังนี้ - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่  11 - 14 มิถุนายน 2561   - คณะวิศวกรรมศาสตร์         ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา