โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-05-16

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ 61
พุธ 16 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 – 5 **** ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกรอบ กรอกข้อมูลในระบบ https://regis.rmutl.ac.th **** กำหนดการ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมประมง
พุธ 16 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 ด้วยกรมประมง มีความประสงค์รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ >> http://www.job.fisheries.go.th >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561"
พุธ 16 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาทิ - หอคำหลวง ที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา และนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา - เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ - ชมนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จมาปฏิบัติพระร... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15
พุธ 16 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ขอเชิญเข้าร่วม "งานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ในหัวข้อ "เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agi.nu.ac.th/agi15 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา