โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-06-18

ประการตารางปรับพื้นวิศวกรรมศาสตร์
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 19 – 21  มิถุนายน 2561 1. วิชาทั่วไป 19 – 21  มิถุนายน 2561 >>> ตารางเรียน  >>> รายชื่อ Sec. >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (18 มิถุนายน 2561) สโมสรนักศึกษา  ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการ ซึ่งโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสต... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1. หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมอบรม 2.รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ ในวันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร หรือลงทะเบียนที่ http://web.chian... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา