โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-06-19

ประการตารางปรับพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 19 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 – 23  มิถุนายน 2561 1. วิชาทั่วไป  >>> ตารางเรียน (รอประกาศอีกครั้ง) >>> รายชื่อ Sec.(รอประกาศอีกครั้ง) >>> ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาวิชาการตลาดนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
อังคาร 19 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

                อาจารย์พันทิพา  ปัญสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Influences of Customer Value Co-Creation Behavior on Customer Brand Engagement of Furniture and Home Decoration Business in thailand" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ "7th Aalborg University International Business Conference" ในระหว่าวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561  จั... >> อ่านต่อ


งานกิจการนัก ร่วมกับ ศึกษาสโมสรนักศึกษา จัดโครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
อังคาร 19 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

              งานกิจการนัก ร่วมกับ ศึกษาสโมสรนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 เป็นการอบรมจริยธรรมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ อาคารวิทบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกนั่งสมาธิกและการปรับใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา