โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-06-13

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
พุธ 13 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ จุดที่ 1  รับเอกสาร ณ จุดแจกเอกสาร (หน้าห้องประชาสัมพันธ์) เอกสารที่จะได้รับ  แบบฟอร์มตรวจเอกสารและหลักฐานการรายงานตัว         &nbs... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560
พุธ 13 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ มาถ่ายทอดและเผยแพร่แก่อาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการให้กับรุ่นน้องที่จะออกฝึกงานต่อไป ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา