โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-06-20

เชียงรายเปิดจองเสื้อ “ เชียงรายเกมส์ ” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
พุธ 20 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          จังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ “ ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา