โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-04-23

รับสมทบทุนบริจาคบ้านประชารัฐ
จันทร์ 23 เมษายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน ให้มีบ้านพักถาวร โดยอาศัยพลังของทุกภาคส่วน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โดยผ่านบัญชี ชื่อบัญชี โครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน จังหวัดเชียงราย ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขบัญชี 982-4-57937-0  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561  >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จันทร์ 23 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ---------------------------------------------------------------------------                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น   &n... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จันทร์ 23 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ---------------------------------------------------------------------------                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น      ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา