โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

นักศึกษา มทร.ล้านนาเชียงราย คว้ารางวัลรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี2562
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น.ส.วรัชยา ทิพประเสริฐ และนายภานุพงค์ วงศ์ทา ที่ได้รับรางวัลชมเชย และรับเงินรางวัล 15,000 บาท  จากการเข้าร่วมแข่งขันประยุกต์ใช้ชอฟต์แวร์ ERP สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี2562 จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562 ณ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจาร... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
เสาร์ 7 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (7 ธันวาคม 2562) เวลา 15.30 น. นายนิรันดร์  ชุมพลอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ คุณกู้เกียรติ  ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา และคณะกรรมการสมาคมฯ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ราชมงคลล้านนา เชียงราย  ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ล่วงลับ
เสาร์ 7 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์และถวายบังคม เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวั... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา คว้ารางวัล The best paper จากนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7
พุธ 4 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธิษณา  ศรัทธารัตน์ธนา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัล The best paper of The 7th Burapha University International Conference 2019 (27-29 November 2019) โดยงานวิจัยที่ได้นำเสนอหัวข้อ Content-Based Instruction in English Classroom for Undergraduates’ Students ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โดยเนื้อหาของการวิจัยเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษข... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
พุธ 4 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และนางสาวสายสมร  ติ๊บมา หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ณ โรงแร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุญตักบตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
พุธ 4 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) เวลา 07.30 น. ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในเขตอำเภอพานมารับบิณฑบาต ณ หน้าอาคารสำนัก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งบุคลากรเข้าร่วมค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพี่เลี้ยง โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรม
อังคาร 3 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์และพี่เลี้ยง โครงการเปิดโลกอาสาพัฒนานวัตกรรม จัดโดย มูลนิธิโกมลคีมทอง ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร ให้กับนักศึกษาทุกของ กสศ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
อังคาร 3 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานวันดินโลกนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Gloval Soil Partnerxhip : GPS ที่ได้ประกาศให้วันที่  5 ธันวาคม  ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งทรัพ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนนักวิจัย User - Focused Interface : EDS Single Search
อังคาร 3 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท EBSCO Information Service (EBSCO) ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนนักวิจัยโดยการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ User - Focused Interface : EDS Single Search ผ่าน Next Generation Technology ในวัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1901


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา