โลโก้เว็บไซต์ ยุทธนา  ปัญญาวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : ยุทธนา ปัญญาวงค์

บ.นครพิงค์ ออโตเมชั่น รับสมัครงาน
ศุกร์ 7 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

บ.นครพิงค์ ออโตเมชั่น รับสมัครงาน หลายอัตรา  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


รับสมัครพนังงานตามภารกิจ-อบต.สะเมืง
ศุกร์ 7 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนังงานตามภารกิจ-อบต.สะเมืง เชียงใหม่ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 กันยายน 2561 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


มรภ.พิบูลสงครามเปิดโอนย้ายสายสนับสนุน
ศุกร์ 7 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มรภ.พิบูลสงครามเปิดรับสมัครโอนย้ายขข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561 - 28กันยายน 2561 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


Marketing Plan Contest
ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   สาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บ.AP.Honda จัดงานประชาสัมพันธ์ โครงการ “ Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda”  หรือ การประกวดเขียนแผนสื่อสารทางการตลาด ในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม(Event) โดยวิทยากรจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด แนะนำโครงการ และให้ข้อมูล Brand and Product และนักการตลาดจากภายนอกแนะนำ Brand Communication & Event Marketing T... >> อ่านต่อ


เปิดตัวแบรนด์เมล็ดกาแฟคั่ว Hom...PangKhon
ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมเปิดตัวแบรนด์เมล็ดกาแฟคั่ว Hom...PangKhon ของวิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน โครงการย่อยที่1การพัฒนากลุ่มอาชีพ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่บ้านปางขอนฯ ประจำปี 2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ชั้น1     >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI 2018
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย ข่าวอบรม/เสวนา

    มทร.ล้านนา เชียงราย (คณะวิศวกรรมศาตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ร่วมกับ ECTI Association หรือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ  จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน  ECTI-CON 2018, July 18 – 21, Chiang Rai, Thailand เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในหมวดหมู่ ดังนี้  1.Electrical Engineering/Electronics 2. Computer  3.Telecommunications 4.Info... >> อ่านต่อ


โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  ประธาน   :   ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร กรรมการ :    รศ. ดร.ลิลลี่      กาวีต๊ะ กรรมการ  :   รศ. ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ เลขานุการ :  นางสาวปาณิสรา  ธรรมเรือง    โดยมีการสอบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเชียงรายร่วมกับกลุ่มสิงห์อาสา ช่วยเกษตรกร ณ ถ้ำหลวง
ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการสิงห์อาสา เข้าช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ที่เสียสละในการผันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรของตน เพื่อช่วยเหลือ น้องๆผู้ประสบภัย ณ ถ้ำหลวงฯ บ้านหนองอ้อ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 ก.ค 2561 โดยเข้าช่วยเหลือโดยการ สูบน้ำออกจากนา และปลูกต้นกล้าข้าวใหม่ทดแทนที่เสียหาย     >> อ่านต่อ


การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561
พุธ 11 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 งานกิจการ  กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ลานอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพนักศึกษาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ของห้องพยาบาลและให้นักศึกษาได้ค้นพบปัญหาสุขภาพของตนเอง    ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561   ----- เวลา 09.00 - 12.00 น.   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ----- เวลา 13.00 - 16.00 น.   คณะวิศว... >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ในวันที่  ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย ...............................................................   คณะบริหา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 122


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา