โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-07-05

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมทุกชั้นปี จัดโครงการไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ให้กับนักศึกษาคณะวิศวรรมศาสตร์ ณ ลานพระวิษณุกรรม มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีครอบครู... >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ในวันที่  ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย ...............................................................   คณะบริหา... >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 2561
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มทร.ล้านนาเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 2561 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทิพจร  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งทำการเจิมหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน  ทั้งยังมอบโอวาทกล่าวตอนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งทำการผูกข้อมือให้นักศึกษา ร่วมกับคณะอาจารย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อไป        ทั้งนี้ในพิธีนี้ยังได้มอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา