โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-08-24

เปิดตัวแบรนด์เมล็ดกาแฟคั่ว Hom...PangKhon
ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมเปิดตัวแบรนด์เมล็ดกาแฟคั่ว Hom...PangKhon ของวิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน โครงการย่อยที่1การพัฒนากลุ่มอาชีพ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่บ้านปางขอนฯ ประจำปี 2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ชั้น1     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา