โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-07-11

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2561
พุธ 11 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 งานกิจการ  กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ลานอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพนักศึกษาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ของห้องพยาบาลและให้นักศึกษาได้ค้นพบปัญหาสุขภาพของตนเอง    ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561   ----- เวลา 09.00 - 12.00 น.   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ----- เวลา 13.00 - 16.00 น.   คณะวิศว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา