โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-08-31

บริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างเครือข่ายกับ สายการบินไทยสมายล์ แอเวย์ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ร่วมต้อนรับคุณทิพย์วรรณ  รังษีสุริโย เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลอาวุโส และคุณธนิดา  โลกะธรรมะ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล จาก บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าพบเยี่ยมชมในครั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ระหว่าง มทร.ล้านนา เชียงราย และ... >> อ่านต่อ


Marketing Plan Contest
ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   สาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บ.AP.Honda จัดงานประชาสัมพันธ์ โครงการ “ Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda”  หรือ การประกวดเขียนแผนสื่อสารทางการตลาด ในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม(Event) โดยวิทยากรจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด แนะนำโครงการ และให้ข้อมูล Brand and Product และนักการตลาดจากภายนอกแนะนำ Brand Communication & Event Marketing T... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา