โลโก้เว็บไซต์ Marketing Plan Contest | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Marketing Plan Contest

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บ.AP.Honda จัดงานประชาสัมพันธ์
โครงการ “ Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda”  หรือ การประกวดเขียนแผนสื่อสารทางการตลาด
ในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม(Event) โดยวิทยากรจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด แนะนำโครงการ
และให้ข้อมูล Brand and Product และนักการตลาดจากภายนอกแนะนำ Brand Communication & Event Marketing Tips
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คลิ๊กที่นี้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา