โลโก้เว็บไซต์ Marketing Plan Contest | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Marketing Plan Contest

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายMarketing Plan Contest
   สาขาวิชาการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บ.AP.Honda จัดงานประชาสัมพันธ์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา