โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมเชิงภาวะผู้นำ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา