โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-03-29

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี
อังคาร 29 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โดยนำหนังสือและวารสาร รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสร้างแหล่งเรียนรู้ไปบริจาคให้กับชุมชนบ้านท่าดีหมี ซึ่งได้จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ปลูกฝังสร้างเสริมนิสัยและยกระดับวัฒนธรรมรักการอ่านให้แก่ชุมชน >> อ่านต่อ


สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี
อังคาร 29 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมเชิงภาวะผู้นำ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา