โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 458 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โดยนำหนังสือและวารสาร รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสร้างแหล่งเรียนรู้ไปบริจาคให้กับชุมชนบ้านท่าดีหมี ซึ่งได้จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ปลูกฝังสร้างเสริมนิสัยและยกระดับวัฒนธรรมรักการอ่านให้แก่ชุมชนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา