โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 812 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 หน่วยสวัสดิการนักศึกษา ได้รับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงราย ว่าด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา2559 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง จำนวน 5 ทุน มีมูลค่า 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจยื่นสมัครสขอรับทุนต่อผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 - สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา