โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 581 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำน้ำขมิ้นส้มป่อย พวงมาลัย รดน้ำดำหัว ขอพร รศ.ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา