โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำน้ำขมิ้นส้มป่อย พวงมาลัย รดน้ำดำหัว ขอพร รศ.ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา