โลโก้เว็บไซต์ โครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา