โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
เช้าวันนี้ (25 เมษายน 2559) อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา