โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ (25 เมษายน 2559) อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนเมษายน 2559 ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดเชียงราย และรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา