โลโก้เว็บไซต์ ปั่นเตือนภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปั่นเตือนภัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปั่นเตือนภัย (Bike for Safety)”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปั่นเตือนภัย (Bike for Safety)” ประชารัฐร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 10...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา