โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Stem Education | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Stem Education

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ Stem Education
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Stem Education ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา