โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา