โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปั่นเตือนภัย (Bike for Safety)” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปั่นเตือนภัย (Bike for Safety)”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปั่นเตือนภัย (Bike for Safety)” ประชารัฐร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 06.00 น. โดยเป็นหนึ่งจากสองเส้นทางปั่นเตือนภัยคือจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายตระหนักถึงความสูญเสียจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้อำเภอพานจังหวัดเชียงรายยังได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


คลังรูปภาพ : ปั่นเตือนภัย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา