โลโก้เว็บไซต์ หน่วยอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 6/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หน่วยอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 6/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 733 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 หน่วยอนุรักษ์พลังงาน งานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา