โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรภายในคณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรภายในคณะ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางในการปฏิบัติราชการของบุคลากร และเพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา