โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรภายในคณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรภายในคณะ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรภายในคณะ
                        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติราชก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา