โลโก้เว็บไซต์ หน่วยอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 6/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หน่วยอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 6/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหน่วยอนุรักษ์พลังงาน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 6/2565
                วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 หน่วยอนุรักษ์พลังงาน งานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 ครั้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา