โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565
                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ โครงการ "การจัดการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา