โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-09-29

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ 29 กันยายน 2566
ศุกร์ 29 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้29 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2566 ณ ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.เจริญเมือง
ศุกร์ 29 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ สำรวจบ้านผู้ยากไร้  ในพื้นที่ ต.เจริญเมือง 29 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย >> อ่านต่อมทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมการติดตามและประเมินการทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2566
ศุกร์ 29 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เช้าวันนี้ (29 กันยายน 2566) งานวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย จัดประชุมการติดตามและประเมินการทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยรองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยกองการศึกษา เชียงราย พร้อมคณะกรรมการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สำเร็จการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเชียงราย ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการกับนายอำเภอพาน
ศุกร์ 29 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการกับ นายวุฒิกร  คำมา นายอำเภอพาน เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ  งานสานประเภณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ อาคารวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา