โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-10-19

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                   วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU-Memorandum Of Understanding) ร่วมกับหน่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2565 พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงประ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์) รอบ Pre 66
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมสัมมนา เรื่อง  การประยุกต์วิธีควบคุมคอนเวอร์เตอร์ด้วยฮาร์มิลโตเนียนคอนโทรลลอว์ (Hamiltonian Control Law Applications on Converters)
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมสัมมนา เรื่อง  การประยุกต์วิธีควบคุมคอนเวอร์เตอร์ด้วยฮาร์มิลโตเนียนคอนโทรลลอว์ (Hamiltonian Control Law Applications on Converters) ในโครงการเมธีวิจัยอาวุโสศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์ ทวนทอง โดยมี ดร.บุรินทร์  ยอดวงศ์ (University of Lorraine) และ รศ.ดร.อุเทน คำน่าน เป็นวิทยากร และการนำเสนอของนักวิจัยในกลุ่มเทคโนโลยีสีเขียวและการแปลงผันกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา... >> อ่านต่อ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566
พุธ 19 ตุลาคม 2565 / ข่าวทุน/วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566 ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา