โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมสัมมนา เรื่อง  การประยุกต์วิธีควบคุมคอนเวอร์เตอร์ด้วยฮาร์มิลโตเนียนคอนโทรลลอว์ (Hamiltonian Control Law Applications on Converters) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมสัมมนา เรื่อง  การประยุกต์วิธีควบคุมคอนเวอร์เตอร์ด้วยฮาร์มิลโตเนียนคอนโทรลลอว์ (Hamiltonian Control Law Applications on Converters)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมสัมมนา เรื่อง  การประยุกต์วิธีควบคุมคอนเวอร์เตอร์ด้วยฮาร์มิลโตเนียนคอนโทรลลอว์ (Hamiltonian Control Law Applications on Converters) ในโครงการเมธีวิจัยอาวุโสศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์ ทวนทอง โดยมี ดร.บุรินทร์  ยอดวงศ์ (University of Lorraine) และ รศ.ดร.อุเทน คำน่าน เป็นวิทยากร และการนำเสนอของนักวิจัยในกลุ่มเทคโนโลยีสีเขียวและการแปลงผันกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา