โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2565 พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา