โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-06-29

โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งใจ กิจกรรมดีดี ใส่ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา
พุธ 29 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                      วันที่ 28 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาจัดโครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งใจ ปีที่ 3 ณ อาคารวิศวกรรมโยธา โดยมี ผศ.ดร.มงคลกร ศรีวิชัยและ อาจารย์ เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล เป็นผู้ควบคุมกิจกรรม                       สำหรับโครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งใจนี้ เป็นโครงการที่นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธ... >> อ่านต่อ


รับน้องใหม่เตวขึ้นดอยสรงน้ำพระเจ้าทันใจ ประจำปี 2565
พุธ 29 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                    วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทันใจและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม                     สำหรับกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทันใจ และบำเพ็ญประโยชน์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้กร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และนำเสนอผลสัมฤทธิ์การจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
พุธ 29 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ ดร.นพดล มณีเทียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
พุธ 29 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                        วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อาจารย์ภัทราพร  สมเสมอ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายพินิจ  แก้วจิต... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา(Speexx)
พุธ 29 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ "การพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา"(Speexx)   ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา 1. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Website : >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา