โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อาจารย์ภัทราพร  สมเสมอ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ซึ่งภายในงานจัดให้มีการสานเสวนาเรื่อง "ทางเลือกและทางรอดของชาวนาภาคเหนือ"  การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดทำข้าวเหนียวมะม่วง มอบเมล็ดพันธ์ข้าวให้กับตัวแทนเกษตรกร มอบพันธุ์ปลาให้กับตัวแทนเกษตรกร มอบกรรมสิทธิ์ในโครงการธนาคารโค-กระบือ มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับตัวแทนเกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยังได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ด้านการปลูกข้าวและการทำการเกษตร ของแต่ละหน่วยงานนำมาจัดแสดง ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดงานวิจัย สร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนและจังหวัดต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา