โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา(Speexx) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา(Speexx)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 888 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการ "การพัฒนาและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมเรียนภาษา"(Speexx)

 

ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา

1. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Website : speexx.co.th/rmutl

2. เข้าร่วมกิจกรรม Speexx Up ผ่าน Youtube Live เพื่อรับฟังรายละเอียดข้อมูลต่างๆก่อนการเข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 16:00 น. ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

3. เข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามกำหนดการ และระยะเวลาที่กำหนด

****หมายเหตุ****

1.    หากนักศึกษาไม่พบรายชื่อตนเองในระบบ Speexx ให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านhttps://forms.gle/wqDTgkq6i5hYkjF17 โดยสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น และสามารถตรวจสอบรายชื่อในระบบได้อีกครั้งในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 และต้องเริ่มสอบ Online test ภายในวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2565

2.    ทางศูนย์ภาษา ขอแจ้งให้ทราบว่า จะไม่มีการเปิดรอบตกค้าง หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีการบันทึกผล “ผ่าน” ลงในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

                    นักศึกษาสามารถเข้าโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองและทำตามกำหนดการนี้ได้เลย หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-723979 ต่อ 3201 ศูนย์ภาษา เชียงราย






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา