โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-04-04

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายการเมืองของกระทรวงมหาดไทย ติดตามความคืบหน้าในการทำถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพาราดินซีเมนต์(Parasoil Cement)
จันทร์ 4 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                    วันที่ 4 เมษายน 2565 อาจารย์จตุรงค์  คำขาว นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยนายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายการเมืองของกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพาราดินซีเมนต์(Parasoil Cement)  ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนร่วม ด้านอุตสาหกรรมบริการและโรงแรมกับ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์
จันทร์ 4 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                      วันที่ 4 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, อาจารย์สุภัทรจิตต์   มะโนสด อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์, อาจารย์อนิรุจ  สงค์ธนาพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษา, และคณาจารย์ประจำคณะบริหารและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเรียนการ... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์)
จันทร์ 4 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์)                      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) สังกัดคณะบริหารธุรกิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา