โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 เมษายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 959 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์)


                     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 4 – 18 เมษายน 2565 โดยสมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอเน็ต เท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวได้ที่  webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/12/20211213143714_48437.pdf 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
1. ประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา