โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-09-10

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MG Presentation Beyond Training ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย
ศุกร์ 10 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            วันที่ 10 กันยายน 2564 หลักสูตรการจัดการธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MG Presentation Beyond Training” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะการนำเสนอและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ รวมถึงทักษะในการสื่อความหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างทักษะของนักการจัดการด้วยการนำเสนออย่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ สวพส.(องค์การมหาชน) ส่งต่อความห่วงใย สู่พี่น้องชาวแม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
ศุกร์ 10 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 10 กันยายน 2564 อาจารย์ศรีธร อุปคำ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับนางสาวเกษราภร ศรีจันทร์ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ อาคารโรงงานช่างยนต์ มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อทำการแยกและบรรจุใส่ถุงยังชีพ ส่งต่อไปยังพื้นที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนบ้านปิพอ หมู่ 6 บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ 6 บ้านแมะแตะแหละกุย หมู่ 6 บ้านขุนตื่นใหม่ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพ MG Talent” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย
ศุกร์ 10 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                     หลักสูตรการจัดการธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะวิชาชีพ MG Talent” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักการจัดการให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะวิชาชีพ MG Talent สู่การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมืออาชีพ โดยไ... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโคมยูวีวีฆ่าเชื้อ ต้านภัยโควิด-19
ศุกร์ 10 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                    วันที่ 10 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโคมยูวีวีฆ่าเชื้อ ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ลาว ร่วมให้ความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 , Container Index (CI) และ House Index (HI)  สาธิตการตรวจหาเชื้อผ่านการ Swab และการใช้ที่ตรวจ Antigen Test Kit... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา